Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonucu hukuken kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.

Onamayla Türkiye’nin sözleşmeden çekilme sonucu hukuken kesinleşti.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak malum “Hanıma Yönelik Sertlik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı Sonucu, 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı sonucu, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonrasında yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.

Bunun üstüne Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştaya oldukça sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, bu davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele aldı.

Daire, 19 Temmuz’da, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti.

Bazı sivil cemiyet kuruluşları bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda itiraz etti.

Talebi değerlendiren kurul, Danıştay 10. Dairesinin “iptal isteminin reddi” kararını oy çokluğuyla onadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir